Välkommen till

Bondgården

i Danshyttan

 

Kontakt

e-post

stig.johansson@danshyttan.se

"ytpost"

Masmästargården 197 Danshyttan

711 96 Storå

telefon

 070-6438708

Existensmaximum.pdf Ett år på en getgård

Länkar

Just nu har vi inga får kvar. De gick till slakt i december 2012. Detta på grund av en höftledsoperations som gjorde det bökigt att ta hand om dem på rätt sätt under vintern. Tanken är att nya ska komma när tillfälle ges.

Under sommaren brukade deras uppgift vara att hålla hagmarkerna öppna. Någon gång i oktober fick de möjlighet att själva välja mellan att vara ute eller inne till dess våren kommer med nytt bete. Under vintern brukar deras mat bestå av hö och ensilage.

Från och med 2008 är djuren anslutna till KRAV även om de tidigare skötts enligt KRAVS regler.

Överst, idisslingspaus i Björkhagen. Nedan vinterutfodring, färgad ull och tovade alster som scouter gjort under Ninnis ledning